Home > Members [日本語]

Members

[Faculties]

Post Name Email Address Room Extension Number
Professor Kouichi SAKURAI W2-743
Assistant Professor PARTHA SARATHI ROY W2-712
Assistant Professor DANILO V. VARGAS W2-712
Secretary Risa Matsumoto 3666
Secrentary Sachiko Kawakami 3666

[Cooperating Faculties]

Post Name Email Address
Assistant Professor Feng Yaokai

[Visitors]

Post Name Mail Special
Associate Professor Zhao Hui

[Former members]

Post Name Special
Visiting Researcher Jian Weng Dean at College of Information Science and Technology Jinan University
Visiting Researcher Mojtaba Alizadeh
Assistant Professor Xavier DAHAN Now Special Duty Associate Professor at Ochanomizu University
Visiting Researcher Yunlei Zhao
Associate Professor Yoshiaki HORI Now Professor at Saga university
Assistant Professor Takashi NISHIDE Now Associate Professor at RISK laboratory, Tsukuba university
Assistant Professor Junpei Kawamoto
Assistant Professor Samiran Bag
Cooperating Researcher Hiroki Anada Now Associate Professor at University of Nagasaki

[Doctoral Course]

Grade Name Mail
D1 Chen Chunlu
Misni
Su Jiawei

[Master Course]

Grade Name Mail
M2 Taku Nishigori
Ryosuke Miyazaki
Li Pengfei
Li Ziyi
Cai Longzhu
Xiao Linghuan
Gao Yuxuan
Lu Liang
M1 Yu Shiqian
You Xiang

Undergraduates

Grade Name Mail
B4 Shota Johjima
Yuuki Nishida

Research Student

Name Mail
Wissam Razouk
Wai Kyi Kyi Oo
Tamaua Moriati
Zhu Yuetong
Ynag Bokun
Li Di
Gaotian Hao

[Social Doctor Cource]

Name Mail Company
Nobuyuki Teraura Terrara Code Research Institute
Shin'ich Matsumoto FUJITSU QNET, ISIT
Hirokazu Ishizuka Mitsubishi Electric Corporation.
Kurt Sauer PayPal Japan
Tomohisa Ishikawa
Takahara Hisashi